Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 12 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.11.2022

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.11.2022 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa
28. 11. 2022 t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
6. Poverenie na zastupovanie starostu obce
7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
9. Zmena rozpočtu č. 5/2022
10. Rôzne
11. Záver

                                                                                  Mgr. Juraj Smolár
                                                                                     starosta obce