Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 14 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (28.11.)

Hlásenie obecného rozhlasu (28.11.) 

(1) Oznamujeme občanom, že dnes 28.11.2022 sa uskutoční Zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
6. Poverenie na zastupovanie starostu obce
7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
9. Zmena rozpočtu č. 5/2022
10. Rôzne
11. Záver


(2) Pošta Borský Svätý Jur oznamuje, že zajtra 29.11.2022 bude pošta otvorená len v čase od 13:00 – 15:00 hod. Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje Pošta Šaštín – Stráže 1. 


(3) Motorest u Janíčkov Kúty v spolupráci s motoklubom CCC KRAKEN 999 a motorkármi už od roku 2008 organizujú vždy  štedré stretnutie detí s Mikulášom. Aj tento rok 4.12.2022 o 12:00 hod v nedeľu už po 15 krát zrealizujú  výjazd Mikuláša na motorkách po obciach – Kúty, Čáry, Kuklov, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Sekule s alegorickým Mikulášskym záprahom.  O 15:00 hod potom na parkovisku u Janíčkov má Mikuláš takmer pre 500 poslušných detičiek prichystané motorkárske tričká, motorkárske bezpečnostne vestičky, adventné kalendáre a balíčky s ovocím a sladkosťami. Keď im toto všetko rozdá pustí im originálny krakenský ohňostroj. Pre doprovod detí bude pripravený stánok s vareným vínkom, punčom a cigánskou pečienkou… Pre detičky máme v stánku teplý čajík a koláčiky… Milé deti, Mikuláš u Krakenov už na vás čaká s darčekmi…