Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.03.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.03.2023 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a) zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
28. marec 2023 t.j. utorok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Dodatok č. 1 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure
3. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
4. Pridelenie obecných nájomných bytov
5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2022
6. Územný plán obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č. 1 – zmena zámeru
7. Záver

Mgr. Juraj Smolár
starosta obce