Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (28.03.)

Hlásenie obecného rozhlasu (28.03.) 

(1) Oznamujeme občanom, že dňa 28. marca 2023 t. j. utorok o 18:00 hod. v kultúrnom dome sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Dodatok č. 1 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure
3. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
4. Pridelenie obecných nájomných bytov
5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2022
6. Územný plán obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č. 1 – zmena zámeru
7. Záver


(2) Stavebniny Sekule pri železničnej stanici v Sekuliach ponúkajú na predaj mimo stavebného materiálu aj záhradnícke substráty a hnojivá mnohých druhov, semeno trávy, dekoračné farebné štiepky, mulčovaciu kôru, dekoračné kamene a solitéry za výhodné ceny.