Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur 2023 – 2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur 2023 – 2030 

Vážení občania,
obec Borský Svätý Jur vypracovala pracovný návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur 2023 – 2030.
Dokument je otvoreným pracovným materiálom. Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude obec riadiť vo svojom rozvoji, aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich rokoch .
Vízia bola spracovaná na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy. Popisuje ideálny stav, ktorý chceme dosiahnuť. Na jej základe a výsledkov SWOT analýzy boli pracovným tímom PHRSR odvodené prioritné oblasti obce a ciele.
Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie strategickej časti PHRSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia PHRSR je uverejnená pod článkom spolu s formulárom na pripomienkovanie.

Vaše pripomienky nám môžete zasielať elektronicky na dole uvedenom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk do 09.05.2023.

Prosíme vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov.
Váš názor je dôležitý!

NÁVRH – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur 2023-2030
Formulár – pripomienkovanie Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur 2023 – 2030