Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 23 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (02.05.)

Hlásenie obecného rozhlasu (02.05.) 

(1) Vážení občania, Obec Borský Svätý Jur vypracovala pracovný návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur 2023 – 2030. Dokument je otvoreným pracovným materiálom. Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude obec riadiť vo svojom rozvoji, aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich rokoch. Vízia bola spracovaná na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy. Popisuje ideálny stav, ktorý chceme dosiahnuť. Na jej základe a výsledkov SWOT analýzy boli pracovným tímom PHRSR odvodené prioritné oblasti obce a ciele. Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie strategickej časti PHRSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia PHRSR je uverejnená na webovej stránke spolu s formulárom na pripomienkovanie. Vaše pripomienky môžete zasielať elektronicky na uvedenom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk. Prosíme vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov. Váš názor je dôležitý! 


(2) Pošta Borský Svätý Jur oznamuje, že bude v piatok 05.05.2023 z prevádzkových dôvodov zatvorená. Počas obmedzenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje Pošta Šaštín – Stráže 1.    


(3) Základná organizácia Jednoty dôchodcov v spolupráci so starostom obce Vás srdečne pozýva na tradičnú Svätojurskú zabíjačku. Pripravené budú pre Vás zabíjačkové špeciality, jaterničky, krvavničky, zabijačkové zelé, cigánske pečienky, k tomu dobré vínko a iné nápoje. Na počúvanie i do tanca bude hrať reprodukovaná hudba. Akcia sa uskutoční v sobotu 6.5.2023 od 11:00 hodiny v našom kultúrnom dome. Vstupné ako vždy ľubovoľné. Tešíme sa na vás. 


(4) Srdečne Vás pozývame na kultúrny večer pod názvom „Kreslo pre hosťa“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7.5.2023 od 17:00 hod. vo foyer Základnej školy. Hosťom bude Mária Dúšková, jurská rodáčka a pamätníčka. Tešíme sa na hojnú účasť a zaujímavý večer v príjemnej spoločnosti.