Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 25 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.05.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.05.2023 

                                                        Pozvánka

        

                     Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a) zvolávam

                 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.05.2023       

                               t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur  na roky 2023 – 2030
  3. Pridelenie obecného nájomného bytu
  4. Schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov pre Slovak Telekom a.s.
  5. Pošta: Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru – Izostav s.r.o.  
  6. Záver

 

                                                                        Mgr. Juraj Smolár 

                                                                starosta obce