Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Koordinovaný postrek komárov

Koordinovaný postrek komárov 

KOORDINOVANÝ POSTREK KOMÁROV 🦟🦟
Vážení občania, radi by sme vás informovali o našich plánoch na postrek komárov v našej oblasti. Je pre nás dôležité zabezpečiť, aby tento postrek bol čo najúčinnejší a zároveň, aby sme neplytvali prostriedkami obce a nezaťažovali zbytočne životné prostredie. Preto sme sa rozhodli úzko spolupracovať s odborníkmi v tejto oblasti, aby sme získali ich odborné rady a odporúčania.
Radi by sme vám tiež poskytli informácie o spoločnej komunikácii a spolupráci medzi obcami  Borský Svätý Jur, Sekule, Kúty, Čáry a Brodské. V rámci tejto spolupráce sme sa dohodli na vzájomnom zdieľaní poznatkov a skúseností s cieľom, dosiahnuť čo najlepšie výsledky pri samotnom postreku. Veríme, že týmto spoločným úsilím dokážeme zvládnuť problém komárov efektívnejšie.
Na nedávnom stretnutí vo Vysokej pri Morave, ktoré organizoval Bratislavský samosprávny kraj sa zúčastnili niekoľkí zástupcovia našich obcí. Stretnutie nám poskytlo informácie o histórii a priebehu projektu biologickej regulácie komárov v alúviu Moravy. Okrem toho sme diskutovali aj o nových plánoch v rámci projektu Mosquito Bioregulation podporovaného programom Interreg. Na stretnutí boli prítomní zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, starostovia obcí Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Suchohrad, Malé Leváre, Veľké Leváre, Kostolište, Moravský Svätý Ján a Sekule ako aj zástupcovia obcí Gajary a Zohor.
Veľmi si vážime skutočnosť, že všetci zúčastnení podporujú biologickú reguláciu komárov ako preventívny nástroj v boji proti nim. Projektový manažér hlavného partnera Interreg projektu, Magistrátu mesta Bratislavy, predstavil návrh a možnú štruktúru združenia obcí, ktoré by sa venovalo biologickej regulácii komárov. Toto združenie by nám poskytlo lepšie možnosti na diskusiu s ďalšími inštitúciami a získanie finančnej podpory.
Je dôležité uvedomiť si, že v prípade kalamitného stavu a výrazného nárastu populácie komárov, môže byť chemický postrek nevyhnutným opatrením. Starostovia zvažujú túto možnosť a vzájomne sa o nej radia. Avšak je nevyhnutné si uvedomiť riziká a nevýhody spojené s touto metódou.
Chemické postreky obsahujú látky, ktoré nie sú žiaduce vo vašich záhradách. Mnohé z týchto prípravkov majú pravdepodobne karcinogénny efekt a pôsobia ako endokrinní disruptori. Napríklad alfa cypermetrín je v rámci Európskej únie od roku 2021 zakázaný pre použitie v poľnohospodárstve. Podobne ako nedávne rezíduá chlorpyrifosu v múke, ktoré vyvolali znepokojenie na Slovensku.
Opakované používanie insekticídov môže viesť k vytvoreniu rezistencie u komárov, čo je problém, s ktorým sa momentálne stretávajú malarické oblasti v Afrike. Našťastie v našej oblasti sú komáre zatiaľ len obtiažnymi, nie ohrozením pre zdravie.
Preto by sme mali chemické postreky považovať za opatrenie v extrémnych situáciách. Je dôležité zamerať sa na preventívne metódy a vytvoriť efektívny a udržateľný model biologickej regulácie komárov. Veríme, že touto cestou dosiahneme dlhodobo lepšie výsledky.
Na základe doterajších informácií od odborníkov, biológov a dobrovoľníkov, ktorí monitorujú výskyt a stav vývoja komárov v našej oblasti, sme dospeli k záveru, že najefektívnejším spôsobom je aplikovať postrek v priebehu budúceho týždňa. Týmto spôsobom zasiahneme, čo najrozsiahlejšiu populáciu komárov a minimalizujeme potrebu ďalších opakovaných postrekov.
Je dôležité zdôrazniť, že tento prístup nám umožňuje aj úsporu finančných prostriedkov obcí. Vďaka spoločnej spolupráci obcí Sekule, Kúty, Borský Svätý Jur, Čáry a Brodské dokážeme optimalizovať náklady na postrek a minimalizovať mrhanie prostriedkov. Týmto spôsobom zabezpečujeme efektívne využitie zdrojov obcí a zároveň dosahujeme požadovaný výsledok v boji proti komárom.
Vďaka tomuto prístupu sa snažíme dosiahnuť čo najlepšie výsledky a zároveň minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie. Veríme, že tento plán nám umožní efektívne riešiť problém komárov v našej oblasti.
O PRESNOM TERMÍNE BUDEME VOPRED INFORMOVAŤ.
Ďakujeme vám za pochopenie a podporu.
S úctou,
Vaši zástupcovia