Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 13 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (01.06.)

Hlásenie obecného rozhlasu (01.06.) 

(1) Obecný úrad oznamuje, že v utorok 6.6.2023 sa budú ešte prečipovávať popolnice, ktoré si občania nedali príp. nestihli začipovať v riadnom termíne (18.5.2023). Prosíme občanov, ktorí majú doma popolnicu, ktorá nemá na bočnej strane nalepenú papierovú nálepku s čiarovým kódom a číslom domu, aby takúto neoznačenú popolnicu vyložili pred dom. 


(2) Obecný úrad oznamuje občanom, že  dňa 2.6.2023 (piatok) sa bude vykonávať postrek komárov v obci, v osadách Tomky, Húšky, Dolné Valy.  Začiatok postreku je o 20:30 hod. Prosíme občanov, aby si počas týchto dní zabezpečili ochranu svojich včelstiev. Odporúčame vám včelstvá uzatvoriť a zabezpečiť ich na mieste, kde nebudú vystavené postreku.  Rovnako by sme vás chceli upozorniť, aby ste sa v čase postrekov zdržiavali v interiéroch svojich domovov alebo iných bezpečných miestach. Prosíme vás o porozumenie a spoluprácu počas tohto procesu. 

(3) ZŠ s MŠ oznamuje, že v piatok 2. 6.  budú žiaci v čase 8:00 do 11:30 hod. zbierať starý papier. Zbierať môžeme len noviny, časopisy a letáky. Poviazaný papier prosíme pripraviť pred dom. 


(5) Obec Borský Svätý Jur v spolupráci s miestnymi organizáciami vás pozýva dňa 3. júna 2023 od 13.30 h. na futbalové ihrisko na oslavu MDD. PROGRAM: ukážka koníkov jazdeckej polície PZ, zábavné súťaže, maľovanie na tvár, pena od hasičov a iné. Pre všetky deti sú pripravené odmeny. Tešíme sa na vás! O občerstvenie je postarané !