Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (19.06.)

Hlásenie obecného rozhlasu (19.06.) 

(1) Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Rodí sa nový život a tak ako sme už mnohokrát spomínali, zver potrebuje v tomto období pokoj rovnako ako ľudské mamičky so svojimi malými deťmi. Pokoj zvieracích mamičiek a ich mláďat však narúšajú ľudia, ktorí bez znalosti či pocitu empatie voči zveri vbehnú do lesa, na hlučný piknik, bicykel či vyvenčiť svojho domáceho miláčika. Preto prosíme , nezabúdajte, že zver tu žije s nami a to ona je tu v prírode doma. Správajme sa v prírode tak ako na návšteve, nerobme hluk v lese. Správajme sa k prírode s rešpektom. Poľovníci z Poľovníckeho združenia BSJ. 


(2) Firma HAŠŠO STAV Moravský Sv.Ján ponúka na predaj štrky na betónovanie, podsypový kameň rôzne frakcie, okrasný kameň, piesok, stavebný materiál, možnosť dovozu. Otvorené : Po – Pia od 7:00 – 16:00, Sobota 8:00 – 12:00. 


(3) Urbár, kúria, inškripcia – pozemkové spoločenstvo Borský Svätý Jur pozýva na zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.6.2023 o 14:00h v kinosále Kultúrneho domu obce Borský Svätý Jur. 

Program:

  1. Prezentácia od 13,30 hod do 14,00 hod,
  2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov Zápisnice, 
  3. Správa výboru a dozornej rady o lesnom a finančnom hospodárení za rok 2022, 
  4. Správa mandátovej komisie, 
  5. Schválenie účtovnej závierky, 
  6. Plán činnosti na rok 2023,
  7. Diskusia,
  8. Schválenie uznesenia.

Vlastníci sa môžu zúčastniť zhromaždenia aj prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Svoje plné moci môžu zaslať na mail: urbar.bsj@gmail.com.