Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (07.12.)

Hlásenie obecného rozhlasu (07.12.) 

(1) Oznamujeme občanom, že v pondelok 11.12.2023 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:00 hod v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure. 


(2) V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia. 


(3) Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2024. Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií. Do zisťovania je zaradených takmer 2 300 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2023 do 10. januára 2025. V tomto období vybrané domácnosti v obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené.


(4) Na úradnej tabuli na webovej stránke obce je zverejnený dokument Upovedomenie o odvolaní proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby s názvom “ ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR – stavba B. „


(5) Obec Borský Svätý Jur Vás pozýva na Vianočné trhy dňa 9.12.2023 od 14:00 hod pri kultúrnom dome. Program: 15.00 hod. vystúpenie detí z MŠ, ZŚ, DFS Juránek, 16:00 hod. zavíta Mikuláš na svojom koči. Návštevníkom ponúkame vianočné pečivo, med, punč, údeniny, cigánske pečienky, kapustnicu, vianočné dekorácie a iné. Tešíme sa na Vás.