Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 23 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (12.01.)

Hlásenie obecného rozhlasu (12.01.) 

(1) Oznamujeme občanom, že v pondelok 15.01.2024 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur 2024 – 2030
5. Čerpanie rezervného fondu
6. Zrušenie uznesenia č. 188/2020 prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur zo dňa 18.05.2020
7. Pošta:
– Žiadosť o predlženie Zmluvy o spolupráci
– Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – vjazdu Motel Tomky, parkovacie miesta Motel Tomky
– Žiadosť o odkúpenie pozemku
– Žiadosť o zámenu a odkúpenie pozemku
8. Rôzne – diskusia
9. Záver


(2) Oznamujeme občanom, že v pondelok budú pracovníci obce odvážať použité vianočné stromčeky, ktoré prosíme umiestniť pred dom na viditeľné miesto. 


(3) Pekáreň Sekule-Kubina spol. s r. o. príjme do pracovného pomeru výrobného pracovníka aj predavačku. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte telefónne číslo: 0902 232 655, alebo osobne na firme.