Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 24 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2024 – 2025

Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2024 – 2025 

ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2024 – 2025

Milí rodičia, milí budúci prváci !

Oznamujeme vám, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2024 -2025 sa uskutoční

17. apríla 2024 v čase od 14:30 – 17:00 hod.

Vyplnenú prihlášku treba odovzdať  do 12. 4. 2024 v MŠ (osobne), v ZŠ (poštou, mailom, kuriérom).

Povinnosť rodičov je prihlásiť dieťa, ktoré:

  • dovŕši vek 6 rokov k 31. 8. 2024,
  • malo odloženú školskú dochádzku.

Na zápis prídu obidvaja zákonní zástupcovia (aj v prípade rozvedených rodičov) a prinesú:               

1. platné občianske preukazy,                                                                                                      

2. rodný list dieťaťa,                                                                                                                

3. 14,00 € (prvá kniha, zošity s predtlačou, Čísla a hry),                                                                                   

4. v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Prihlášku na vzdelávanie pre šk. rok 2024 – 2025 podpíšu obidvaja rodičia, s výnimkou:

Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa  prijímania dieťaťa na základné vzdelanie bude podpisovať jeden z nich, predložia Písomné vyhlásenie k podpisovaniu písomností.

TLAČIVÁ na stiahnutie

Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2024/2025

Písomné vyhlásenie k podpisovaniu písomností

Čestné vyhlásenie k zadováženiu podpisu/súhlasu druhého zákonného zástupcu

Iné

Pomôcky pre 1. ročník  

Budúci prvák by mal vedieť