Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 24 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (12.04.)

Hlásenie obecného rozhlasu (12.04.) 

(1) Obecný úrad oznamuje občanom, že zberný dvor bude v sobotu 13.4.2024 z technických príčin zatvorený.


(2) Pekáreň Sekule – Kubina spol. s r. o. príjme do pracovného pomeru pekára aj predavačku. Vážni záujemcovia sa hláste na tel. č. 0905/644718, alebo osobne na firme v Sekuloch 448. 


(3) Urbár, kúria, inškripcia, pozemkové spoločenstvo pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14.4.2024 o 14:00 hod. v kinosále kultúrneho domu. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke obce.


(4) Obec Borský Svätý Jur vás srdečne pozýva na koncert Oľgy Baričičovej, ktorý sa uskutoční dňa 12.4.2024 o 18:00 v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure. Príďte si užiť príjemný piatkový večer s krásnymi ľudovými piesňami v podaní populárnej speváčky a jej moravských priateľov. Vstupné 6,- €.  Vstupenky je možné zakúpiť pred koncertom. Je pre vás pripravené aj malé občerstvenie. Tešíme sa na vás.        


(5) Obec Sekule so sídlom: Sekule č. 570, 908 80 Sekule, v zastúpení: Mgr. Adrianom Krajčírom, starostom obce v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy, Sekule 119, 908 80 Sekule s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024, prípadne dohodou. Bližšie informácie na stránke obce Sekule, https://obecsekule.sk/wp-content/uploads/dokumenty/vyberove-konania/vyberove-konanie-riaditel-6l0c7a.pdf, prípadne telefonicky na t. č. 034/7770211. 


(6) Futbalový klub Borský Svätý Jur pozýva všetkých priaznivcov futbalu na majstrovské futbalové zápasy našich mužstiev, ktoré sa uskutočnia nasledovne: V nedeľu dňa 14. 04. 2024 o 10:00h odohrajú naši mladší žiaci U13 majstrovský futbalový zápas na futbalovom ihrisku mužstva FK TJ Kúty.  V nedeľu dňa 14. 04. 2024 o 15:30h, kedy odohrá naše A Mužstvo majstrovský futbalový zápas na futbalovom ihrisku s mužstvom TJ Družstevník Trnovec. O futbalový zážitok bude postarané. FK Borský Svätý Jur