Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 24 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (15.04.)

Hlásenie obecného rozhlasu (15.04.) 

(1) Obec Sekule so sídlom: Sekule č. 570, 908 80 Sekule, v zastúpení: Mgr. Adrianom Krajčírom, starostom obce v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  v y h l a s u j e  výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy, Sekule 119, 908 80 Sekule s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024, prípadne dohodou. Bližšie informácie na stránke obce Sekule, https://obecsekule.sk/wp-content/uploads/dokumenty/vyberove-konania/vyberove-konanie-riaditel-6l0c7a.pdf, prípadne telefonicky na t. č. 034/7770211.  


(2) Ak by niekto našiel staré čierne puzdro na okuliare, v ktorom boli dva zväzky kľúčov, odovzdajte ho prosím na čísle domu 515 pani Janečkovej alebo na Obecný úrad v úradných hodinách. 


(3) Obec Moravský Svätý Ján Vás srdečne pozýva na cestovateľské rozprávanie a prezentáciu fotografií Ľuboša Pribilu, prvého Slováka, ktorý prešiel červenú trasu Via Alpina. O jeho štvormesačnej ceste naprieč ôsmimi alpskými krajinami, počas ktorej zdolal 2800 km nám príde porozprávať už budúcu sobotu 20.4. o 18:00 hod. do kinosály Kultúrneho domu v Moravskom Svätom Jáne. Jeho hosťom bude aj ďalší cestovateľ p. Tomáš Kudoláni. Tešíme sa na Vás všetkých.