Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 24 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.04.2024

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.04.2024 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a) zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
19. apríla 2024 t.j. piatok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zrušenie uznesení č. 195/2024 a č. 196/2024
5. Výkon práva poľovníctva na poľovných pozemkoch v poľovnom revíre Borský Svätý Jur
6. Výkon práva poľovníctva na poľovných pozemkoch v poľovnom revíre Sekule
7. Rôzne – diskusia
8. Záver

Mgr. Juraj Smolár
starosta obce