Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 24 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.05.2024

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.05.2024 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a) zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa
20. mája 2024 t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zmena rozpočtu č. 1/2024
5. Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2023 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
6. Správa o hospodárení školy a školských zariadení rok 2023
7. Darovanie oceľovej konštrukcie pódia
8. Rôzne – diskusia
9. Záver


Mgr. Juraj Smolár
starosta obce