Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 25 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (17.05.)

Hlásenie obecného rozhlasu (17.05.) 

(1) Zápis do materskej školy –  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur oznamuje, že prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie (materská škola) bude prebiehať od 6.5.2024 do 24.5.2024.  Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú :

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • deti s právom na prijatie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.augusta príslušného kalendárneho roka,
  • deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31.augusta príslušného kalendárneho roka.

Dieťa sa MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o jeho  zdravotnom stave. Jeho súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. K žiadosti treba priložiť vyplnený dotazník. Tlačivo Zápis do materskej školy si môžete vyzdvihnúť: osobne v materskej škole v čase prevádzky alebo stiahnuť na webstránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie. O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30.06.2024. 


(2) Oznamujeme občanom, že v pondelok 20.5. 2024 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zmena rozpočtu č. 1/2024
5. Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2023 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
6. Správa o hospodárení školy a školských zariadení rok 2023
7. Darovanie oceľovej konštrukcie pódia
8. Rôzne – diskusia
9. Záver


(3) Reštaurácia Dolina vás pozýva dňa 17.05.2024 t. j. tento piatok od 18.30 hod.na zahájenie letnej terasy. Hrať bude Country kapela ZMRK. Pripravené budú cigánske pečienky, grilované rebrá, kolená, pstruh na rošte, grilovaný Encián. Nebudú chýbať miešané alko a nealko nápoje, pivečko Pilsner Urquell a samozrejme novinka naše miešané Bubble Tea .Vstup je voľný. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presunie do interiéru reštaurácie. Teší sa Dolina tím.


(4) Upozorňujeme týmto účastníkov folklórneho festivalu v Petrove, ktorý sa koná v sobotu 18.5.2024 , aby si nezabudli vziať so sebou platný občiansky preukaz a kartičku poistenca, nakoľko ideme do zahraničia. 


(5) Futbalový klub Borský Svätý Jur pozýva všetkých priaznivcov futbalu na majstrovské futbalové zápasy našich mužstiev, ktoré sa uskutočnia nasledovne:

V sobotu dňa 18. 05. 2024 o 10:00 h odohrá naša prípravka U11 majstrovský futbalový zápas na domácom futbalovom ihrisku s mužstvom FK TJ Kúty.  

V sobotu dňa 18. 05. 2024 o 12:30 h odohrajú naši mladší žiaci U13 majstrovský futbalový zápas na domácom futbalovom ihrisku s mužstvom FK Senica B. 

V nedeľu dňa 19. 05. 2024 o 17:00 h odohrá naše A mužstvo majstrovský futbalový zápas na domácom futbalovom ihrisku s mužstvom TJ Podbranč.  O futbalový zážitok a občerstvenie bude postarané.


(6) Územné organizácie DPO SR Senica a Skalica Vás srdečne pozývajú na jubilejný X. ročník Púť hasičov do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Program slávnosti: 13:00 Stretnutie na námestí, 13:30 Sprievod do baziliky, 14:00 Svätá omša.


(7) Obec Moravský Svätý Ján a organizátor a prednášajúci pán Ivan Osuský Vás  srdečne pozývajú na Prednášky o tehlách a tehliarstve v Moravskom Svätom Jáne a okolí, ktoré sa budú konať v sobotu 18.5. v kultúrnom dome v Moravskom Svätom Jáne so začiatkom o 16:00 hod. Prednášky ponúknu prehľad histórie tehliarstva a zaujímavosti o živote ľudí v období, kedy sa tehly vyrábali. Účastníci sa dozvedia aj o význame značiek na tehlách a ich pôvode. Ak máte doma starú tehlu, môžete ju priniesť a získať o nej viac informácií. Podujatie tiež ponúkne výstavu tehál a suvenírov spojených s históriou tehliarstva. Pre návštevníkov bude pripravené občerstvenie.  


(8) Poľovnícke združenie Smolinské organizuje dňa 18. mája 2024 4. ročník streleckých pretekov Memoriál Jána Poláka a 8. ročník súťaže vo varení gulášu, na ktoré Vás srdečne pozýva. Obidve akcie sa budú konať nezávisle na sebe v areáli PZ Smolinské.  Pravidlá súťaže sú zverejnené na www.smolinske.eu.Pre troch výhercov sú pripravené poháre, medaily a divinové mäso. Prezentácia súťažných družstiev je 18.5. o 11:00. hod. Predpokladaný čas ochutnávky a výdaja gulášov pre verejnosť je od  15:30 hod. Na podujatí je zabezpečený bufet s občerstvením a živá hudba. Pripravený bude poľovnícky guláš od 10:00, burger a pečený diviak od 12:00 a súťažné guláše od 15:30 hod. Vstup na strelecké preteky a ochutnávku gulášov je voľný, takisto je zabezpečený bufet s občerstvením, poľovnícky guláš od 10:00 hod.  a živá hudba.  Príďte si pozrieť streleckú súťaž a pochutnať si na gulášoch, ktoré súťažné družstvá pripravia.