Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 25 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (21.05.)

Hlásenie obecného rozhlasu (21.05.) 

(1) Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 23. mája 2024 začnú prebiehať v obci Borský Svätý Jur odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania. Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov. V prípade, Vašej neprítomnosti ak vodomer máte založený alebo inak neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke. 


(2) Zápis do materskej školy –  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur oznamuje, že prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie (materská škola) prebieha do 24.5.2024.  Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú :

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • deti s právom na prijatie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.augusta príslušného kalendárneho roka,
  • deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31.augusta príslušného kalendárneho roka.

Dieťa sa MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o jeho  zdravotnom stave. Jeho súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. K žiadosti treba priložiť vyplnený dotazník. Tlačivo Zápis do materskej školy si môžete vyzdvihnúť: osobne v materskej škole v čase prevádzky alebo stiahnuť na webstránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie. O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30.06.2024. 

(3) MUDr. Benkovičová oznamuje, že v dňoch od 23. – 24.05.2024 nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje MUDr. Uhlík v Kútoch.   


(4) Obec Borský Mikuláš vás srdečne pozýva na koncert známej revivalovej kapely ABBA WORLD REVIVAL, ktorý sa uskutoční v piatok 24. mája 2024 o 20,00 h v amfiteátri pri kultúrnom dome Borský Mikuláš. Príďte s nami zažiť nezabudnuteľnú atmosféru s dokonalou živou interpretáciou skladieb švédskej legendárnej mega skupiny ABBA na špičkovej úrovni, vrátane dokonalého image, dobových kostýmov a pódiových choreografií. ABBA WORLD Revival predstavuje absolútnu svetovú špičku tohto hudobného oboru a vystúpenie  v čase 2 x 45 minút určite nadchne každého poslucháča bez rozdielu veku. 

Predaj vstupeniek v cene 20,- € je v Obecnej knižnici Borský Mikuláš, 034/65 95 138 a v predajni Chovateľské potreby Ján Záhončík, 0905 490 537. Občerstvenie je zabezpečené.  Lístky si môžete zakúpiť aj na obecnom úrade v Borskom Svätom Jure.  

ABBA WORLD Revival z Prahy je desaťčlenný súbor zložený z profesionálnych hudobníkov, ktorých spojil obdiv k tvorbe svetoznámej švédskej skupiny ABBA. ABBA WORLD Revival Vám ponúka originálnu prezentáciu repertoáru slávnej hudobnej formácie. Jej vystúpenie je 100% živá show-produkcia desiatich hudobníkov. Repertoár obsahuje viac ako 30 najznámejších piesní švédskej legendárnej mega-skupiny 70-tych a 80-tych rokov, ktoré boli  naštudované nielen podľa štúdiových nahrávok, ale i podľa audio a video nahrávok živých vystúpení skupiny ABBA, čo zaručuje nielen presnosť hudobného prevedenia, ale aj dokonalé vystihnutie nálady a atmosféry každej jednotlivej skladby.
Tešíme sa na Vás .https://www.abbaworldrevival.com