Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (01.07.)

Hlásenie obecného rozhlasu (01.07.) 

(1) Štatistický úrad SR v roku 2024 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. Vybrané domácnosti v našej obci navštívi poverený zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.


(2) Hydinárska farma bude zajtra v utorok v našej obci predávať mladé 25 týždňové nosnice , červené aj biele, cena 7,90 €/ks, 4 týždňové kačice 6,50 €/ks. Predávať sa bude na mieste oproti poštovému úradu.  


(3) Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov – obdobie zberu úrody. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb a to či už vedomým alebo nevedomým konaním. V roku 2023 vzniklo na území Slovenskej republiky v odvetví poľnohospodárstva 340 požiarov, čo je o 721 menej ako v predchádzajúcom roku. Následkom týchto požiarov nezomrela žiadna osoba a 1 bola zranená. Priama materiálna škoda spôsobená týmito požiarmi bola vyčíslená na 2 626 525 €. V okrese Senica vznikli v odvetví poľnohospodárstva v roku 2023 spolu 3 požiare, ktoré spôsobili škodu 2 050 €. Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi, Vás upozorňujeme na dodržiavanie niektorých hlavných zásad: dodržiavanie zákazu fajčenia, zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov, vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi, v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť, okamžite privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste požiar na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, linka tiesňového volania 150 alebo 112. Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorom môže byť uložená pokuta fyzickej osobe – občanovi až do výšky 331,- €.


(4) Kamenárstvo Stonestore v Moravskom Sv. Jáne pripravilo pre Vás výstavnú plochu so širokým výberom pomníkov v rôznych farebných prevedeniach, ktoré si môžete zakúpiť v akciových cenách so zľavou až 50%. Kamenárstvo Stonestore nájdete v Moravskom Svätom Jáne , Cesta na Hohenau č 795.