Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 24 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Merania v katastri našej obce

Merania v katastri našej obce 

Spoločnosť  NAFTA a.s. oznamuje občanom, že do 30.novembra 2014 bude vykonávať v katastrálnom území obce geologické prieskumné práce prostredníctvom firmy GEOFIZYKA TORUŇ.

 

Pracovníci spoločnosti GEO IGS, s.r.o. budú pre spoločnosť NAFTA a.s. zabezpečovať súhlas vlastníkov, resp. užívateľov so vstupom na ich pozemky a uzatvárať „Dohodu o vstupe na pozemky a ich dočasnom užívaní pre 3D seizmické meranie v lokalite Kúty“.

 

Spoločnosť NAFTA a.s. žiada občanov o spoluprácu a umožnenie vstupu na ich pozemky za účelom vykonania činností potrebných pre geologické prieskumné práce.

 

Práce na pozemkoch spočívajú v geodetickom vytýčení profilov drevenými kolíkmi a ručnom rozvinutí káblov s geofónmi. Po skončení merania budú z pozemkov odstránené všetky vytyčovacie kolíky a ostatné meracie zariadenia.

 

Prípadné ďalšie informácie je možné získať v spoločnosti GEO IGS, s.r.o. Bratislava, č. telefónu 02/50234233 alebo priamo v spoločnosti NAFTA a.s. na č. telefónu 0905 226 427, alebo u pracovníkov, ktorí budú tieto práce vykonávať.