Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 

V súvislosti s horúcim počasím hrozí na celom území Slovenska zvýšené riziko požiarov, a to najmä v prírodnom prostredí. Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov vo všeobecnosti na lesných pozemkoch zakazuje zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest a taktiež fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Z dôvodu zvýšeného rizika požiarov je však nevyhnutné rozšírenie tohto zákazu na všetky miesta na lesných pozemkoch vrátane ich 50-metrového ochranného pásma, preto sa tento zákaz vzťahuje aj na vyznačené miesta, na ktorých je zakladanie a udržiavanie otvoreného ohňa inokedy povolené.

Odporúčania HaZZ do najbližších dní v súvislosti s horúčavami:
• v prírode nepoužívať otvorené zdroje ohňa (cigareta, zápalky, zapaľovač a pod.),
• otvorený oheň zakladať len na vymedzených miestach ( minimálne 50 m od okraja lesa ),
• počas extrémne suchého a veterného počasia nezakladať ohne a negrilovať v prírode,
• horiaci oheň alebo zapálený gril nikdy nenechávať bez dozoru,
• pred odchodom ohniská vždy uhasiť vodou, prípadne zasypať pieskom,
• dávať väčší pozor na používanie a skladovanie propán-butánových alebo liehových varičov,
• nespaľovať biologický odpad na miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu ohňa,
• dávať väčší pozor na skladovanie a manipuláciu s horľavými kvapalinami (benzín, nafta, olej, riedidlá, farby a pod.). Pri vysokých teplotách dochádza k odparovaniu kvapaliny do okolia a tým rastie riziko vznietenia alebo výbuchu,
• v automobile nenechávať zapaľovač, mobilný telefón, notebook, tablet a pod.