Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 17 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.08.2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.08.2015 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
dňa 05.08.2015 t.j. streda o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Návrh VZN č. 1/2015 o určovaní výšky príspevku na financovanie záujmového vzdelávania v Centrách voľného času pôsobiacich mimo územia obce Borský Svätý Jur
5. Pošta – Tomáš Suchý, JUDr. Peter Schmidl a Anna Schmidlová, Ján Polóny a Irena Polónyová
6. Diskusia
7. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce