Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž 

Obec Borský Svätý Jur

v y h l a s u j e

v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž
na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce.

Celé znenie TU: Obchodná verejná súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce