Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 24 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Obecné zastupiteľstvo – pondelok 22.12.2014 o 18:00

Obecné zastupiteľstvo – pondelok 22.12.2014 o 18:00 

P o z v á n k a
––––––––––––

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

22.12.2014 t.j. pondelok o 18.oo hod. v kultúrnom dome.

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2014
  4. Schválenie Dodatku č. 1 k zmluve uzatvorenej podľa § 20 a/ z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti    pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
  1. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
  2. Schválenie členov komisií
  3. Diskusia
  4. Záver

Bc. Kratochvílová Anna
starostka