Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 19 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » REFERENDUM v obci Borský Svätý Jur – 7.február

REFERENDUM v obci Borský Svätý Jur – 7.február 

Dňa 7. februára 2015 t.j. v sobotu sa vykoná na území Slovenskej republiky referendum.

V obci Borský Svätý Jur budete môcť hlasovanie vykonať v uvedený deň v čase od 07:00 do 22:00 hodiny v priestoroch kultúrneho domu – sála kultúrneho domu, ktorá je určená ako jeden okrsok v celej obci pre vykonanie tohto referenda.

Pred hlasovaním ste povinní preukázať sa okrskovej komisii občianskym preukazom.

 

Otázky, o ktorých sa bude hlasovať, majú nasledovné znenie :

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou ?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie ( adopcia ) detí a ich následná výchova ?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania ?

 

Oprávnený občan v príslušnom rámčeku značkou X vyznačí, že na otázku odpovedá „ÁNO“ alebo že na otázku odpovedá „NIE“.

Oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť hlasovať v okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu, vydá obec na ich žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu ich vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Vyčiarknutie platí iba na čas konania referenda prostredníctvom hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v ktoromkoľvek inom okrsku; zápis platí iba na čas konania referenda.

Žiadosť podáva oprávnený občan osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby v úradných hodinách obce. Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním referenda. Obec vydá hlasovací preukaz v deň podania žiadosti.

Oprávnený občan môže zo závažných zdravotných dôvodov požiadať okrskovú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo miestnosti na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. V takom prípade okrsková komisia vyšle k  oprávnenému občanovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou schránkou na hlasovanie a hlasovacím lístkom, ktorí mu umožnia hlasovanie.