Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 23 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.09.2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.09.2015 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
14.09.2015 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola plnenia rozpočtu k 30.6.2015
5. Darovacia zmluva
6. Parkovisko pri ZŠ s MŠ
7. Pošta – Žiadosť o odkúpenie pozemku – MUDr. Andrej Elan, Boris Michna, Martin Pažitný a Eliška Kopčová
8. Diskusia
9. Záver
Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce