Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|streda, 24 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.10.2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.10.2015 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
28.10.2015 t.j. v stredu o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2015
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2014/2015
6. Zápisy do kroniky v roku 2014
7. Rôzne – parkovisko pri ZŠ s MŠ
8. Diskusia
9. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce