Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 25 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.02.2016

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.02.2016 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa

29.02.2016 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Návrh rozpočtu na r. 2016 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
5. Zmluva o budúcej zmluve s organizáciou zodpovednosti výrobcov (RECobal, s.r.o.; NATUR-PACK, a.s.; ENVI-PAK, a.s.)
6. Pošta
 – Ján Ružička – Žiadosť o zmenu hranice medzi zastavaným pozemkom a pozemkom obce
 – Izostav, s r.o. – odkúpenie žumpy
 – Viera Polláková a súrodenci – Žiadosť o odpredaj pozemku pod RD
7. Diskusia
8. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce