Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 23 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.05.2016

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.05.2016 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
23.05.2016 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zmena rozpočtu č. 1/2016
5. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2015
6. Návrh VZN obce Borský Svätý Jur č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur
7. Pošta – Mgr. Alena Hrnková-vysporiadanie pozemkov
8. Diskusia
9. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce