Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » #obecnezastupitelstvo

#obecnezastupitelstvo

Obecné zastupiteľstvo 9. 2.

P o z v á n k a –––––––––––– Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9.2.2015 t.j. pondelok o 18.oo hod. v kultúrnom dome.   Program zasadnutia: 1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Správa o výsledku kontrol za 2. polrok 2014 4. Správa o kontrolnej činnosti za ...Celý článok

Obecné zastupiteľstvo – pondelok 22.12.2014 o 18:00

P o z v á n k a –––––––––––– Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.12.2014 ...Celý článok

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ – 3.12.2014 o 18.30 hod. v KD

Pozvánka             V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa ...Celý článok

Obecné zastupiteľstvo v pondelok 20.10.2014 o 18:00 v KD

Pozvánka   Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   20.10.2014 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.   Program ...Celý článok