Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 júla, 2024
Práve ste tu: Home » #pozemky

#pozemky

Zverejnenie zámeru o prevode vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Borský Svätý Jur zverejňuje podľa ustanovenia § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer o prevode vlastníctva majetku obce Borský Svätý Jur z dôvodu hodného osobitného zreteľa. ZVEREJNENÝ DOKUMENTCelý článok

Zhromaždenie vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov

Zvolávateľ, ktorý zastupuje viac ako jednu tretinu vlastníkov všetkých dotknutých poľovných pozemkov v poľovnom revíri Borský Jur o celkovej výmere 255,609 ha pozýva v zmysle §5 ods. 3 zákona ...Celý článok

List – nájomné zmluvy na prenájom pozemkov

Vážení obyvatelia obce, v ostatnom čase boli viacerým z Vás doručené nájomné zmluvy na prenájom Vašich pozemkov. Účelom prenájmu je zvyčajne vykonávanie poľnohospodárskej činnosti na Vašich pozemkoch. Keďže možno predpokladať, že ...Celý článok

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav je zvolané pozvánkou č. j. OU-SE-PLO/2014/003456/pozv. zo dňa 12. 11. 2014. Pozvánka je doručovaná do vlastných rúk všetkým známym účastníkom konania a zároveň verejnou ...Celý článok

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Borský Svätý Jur

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nariadil prípravné konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav. Nariadenie oznámil verejnou vyhláškou č. 16/2014 č. j. OU-SE-PLO/2014/003456 zo dňa 4. 6. 2014 Jednoduché pozemkové ...Celý článok