Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 24 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Dokumenty » Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je najrozsiahlejšie a najnáročnejšie štatistické zisťovanie s dlhodobou tradíciou na celom svete. Sčítanie v roku 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov, uskutočňovaných pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Sčítanie predstavuje jedinečný zdroj informácií a štatistických údajov o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Tieto údaje môžu byť použité pre napĺňanie lokálnych politík a sú úzko prepojené so stanovením počtu obyvateľov na území mesta. Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania v Slovenskej republike.   

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie je rozdelené na dve etapy – sčítanie domov a bytov (v rokoch 2020 a 2021) a sčítanie obyvateľov (v roku 2021):

  • Sčítanie domov a bytov prebieha v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Toto sčítanie vykonávajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nepodieľa.

  • Sčítanie obyvateľov bude prebiehať v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám alebo bude sčítaný zákonným zástupcom, prípadne blízkou osobou prostredníctvom online aplikácie v pohodlí domova – na vlastnom počítači, mobile, tablete či na inom elektronickom zariadení. Ak obyvateľ nemá žiadne elektronické zariadenie môže použiť zariadenie umiestnené na najbližšom kontaktnom mieste. Obyvateľ môže tiež využiť službu asistenta sčítania. Asistent sčítania bude pôsobiť ako stacionárny asistent sčítania na kontaktnom mieste a ako mobilný asistent vykonávajúci sčítanie obyvateľov v teréne na požiadanie obyvateľa.

 

Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na webovej stránke Štatistického úradu SR www.scitanie.sk.