Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 5 júna, 2023
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

NÁVRH – Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Oznámenie o mieste uloženia zásielky – Mário Daniel

Oznámenie o začatí stavebného konania_Rodinný dom, prípojky, inžinierskych sietí_verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania_SA-OKI-Borský Sv.Jur TS 3-2, VNK, TS,NNK_verejná vyhláška

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur na roky 2023 – 2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur na roky 2023-2030_pracovný návrh 

Verejná vyhláška „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves-štátna hranica SR/ČR“ stavba B

Výzva_jarná deratizácia_regulácia živočíšnych druhov 

Kolaudačné rozhodnutie_verejná vyhláška_SA Lakšárska Nová Ves, VN 238,VNK TS, NNK

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Vanessa Krásna (písomnosť č. 100877881/2023)

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Vanessa Krásna (písomnosť č. 100877810/2023)

Záznam ohlasovne_Tomáš Ščibran

Zverejnenie výsledku vybavenia petície – Petícia občanov Borský Svätý Jur-Tomky proti začatému územnému konaniu o umiestnení stavby 7 rodinných domov v Tomkoch

Správa Spoločného obecného úradu Senica k novostavbe farského úradu

Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Krajskej prokuratúry Trnava 

Oznámenie_zisťovacie konanie_posudzovanie strategického dokumentu_Územný plán_Zmeny a doplnky č.1

Odvolanie voči rozhodnutiu Okresného úradu Senica “ Plán likvidácie hliniska DP „_ predloženie_ zaslanie predkladacej správy

Odvolanie obce voči rozhodnutiu_Plán likvidácie hliniska v DP Borský Jur

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní_Plán likvidácie hliniska v DP Borský Jur_ ECOBOR

Oznámenie o zahájení prípravných prác “ Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Borský Svätý Jur „

Rozhodnutie stavebné povolenie na stavbu „IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky“_ verejná vyhláška

Verejná vyhláška_oznámenie o začatí konania_IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky

Verejná vyhláška – oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu „Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č.1/2019″ 

Oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby „SA A1 Lakšárska Nová Ves, VN 238,VNK, TS,NNK“- verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na stavbu IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky