Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, október 21, 2018
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Rozpočet obce Borský Svätý Jur na rok 2019

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytové priestory, DFS Juránek

Oznámenie o  mieste uloženia písomnosti – Veronika Danielová – podacie číslo UC278392027SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Rudolf Fábri – podacie číslo UC28797918

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Veronika Danielová

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Elena Preťová

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Adrián Tóth – podacie číslo OA06606200

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Adrián Tóth – označenie zásielky 6Csp/257

Oznámenie o mieste uloženia  písomnosti – Adrián Tóth – označenie zásielky D/2018/5415

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Adrián Tóth – označenie zásielky D/2018/3349

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Adrián Tóth – označenie zásielky D/2018/5416

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti  – Adrián Tóth – označenie zásielky D/2018/3344

Verejná vyhláška č. 11/2018 – Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadaní územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu – Rudolf Kopča

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu – Erik Wolf

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na stavbu IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky

Informácia – Dátové centrum obcí a miest