Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, december 17, 2018
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. Borský Svätý Jur

NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Adrian Tóth – podacie číslo OA066220038SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Erik Wolf

Oznámenie o  mieste uloženia písomnosti – Elena Preťová

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Robert Antálek

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Ján Fábri – Všeobecná zdravotná poisťovňa

Verejná vyhláška č. 18/2018 – Oznámenie o zverejnení návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jed. pozem. úprav v časti k. ú. Kúty

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Elena Matejová – podacie číslo UC279445049

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Adrián Tóth – podacie číslo 26642387

Rozpočet obce Borský Svätý Jur na rok 2019

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytové priestory, DFS Juránek

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 

Verejná vyhláška č. 11/2018 – Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadaní územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu – Rudolf Kopča

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu – Erik Wolf

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na stavbu IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky

Informácia – Dátové centrum obcí a miest