Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 júla, 2024
Práve ste tu: Home » O obci » Prírodné bohatstvo

Prírodné bohatstvo

Vodstvo
V južnej časti chotára preteká potok Lakšár. Do Lakšára sa vlieva severnejšie tečúci potok Studená voda, ktorý od r. 1964 napája dve po sebe nasledujúce vodné nádrže zvané Studená voda I a II, ľudove “Jazerá Lásek” o rozlohe 40 ha.
V roku 1950 bola hydrologickým vrtom v časti u Hliníka na severnej strane obce navŕtaná spodná voda – artézska studňa v hĺbke 180 m s neustálym odtokom nezávadnej pitnej vody.

Rastlinstvo
Z histórie je známe, že už v roku 1715 existovali v obci viniče, kde sa až do deväťdesiatych rokov 19. storočia pestovali ušľachitlé druhy hrozna. Začiatkom 20. storočia sa rozvíja v obci ovocinárstvo. Miestni učitelia viedli svojich žiakov k pestovaniu ovocných stromkov v stromkárskej škôlke v tzv. “panšule”. Naši predkovia vypestovali veľa ovocia a zeleniny. Prebytočné zásoby dokázali od začiatku 20. storočia speňažiť v blízkej Viedni, v Bratislave i v okolí.

Živočíšstvo
Zo živočíchov stepí (lúk, polí a pasienkov) sa v chotári obce zachovali hlodavce – syseľ, chrček, zajac poľný, králik divý a druhy myší – hraboš poľný.
Z vtákov je to jarabica poľná, prepelica poľná, škovránok poľný, na pasienkoch pipíška chochoľnatá, na lúkach bocian biely, na bažinách a vodných nádržiach kačica divoká, vodná sliepka – potápka.
Pri kernatých priestoroch bažant, kaňa popolavá, jastrab. V zime na poliach a v okolí obce vrana popolavá, havran čierny, špaček obyčajný.
Živočíšne spoločenstvo listnatých a borovicových lesov je zastúpené sviňou divou, mačkou divou, drozdom čiernym, sýkorkou hôrnou, ďatľom, kuvikom obyčajným, žlnou zelenou, kukučkou obyčajnou, líškou červenou, srncom a jeleňom.
Vo vodných nádržiach sú umele nasadené a chované liene, úhory, šťuka obyčajná, bieličky, kapor šupinatý a iné.

Prírodná rezervácia
Chránená krajinná oblasť sa rozprestiera v najužšej časti obecného katastra ako lokalita susediaca s rezerváciou, ktorú vyhlásilo a určilo Ústredie štátnej ochrany prírody v L. Mikuláši, ústredie v Bratislave v priestore medzi obcami Závod, Borský Svätý Jur, Šaštín-Stráže, Borský Mikuláš a Lakšárska Nová Ves. Cieľom vyhlásenia oblasti za chránenú bola potreba zachovať prírodné a krajinné hodnoty a trvalú ekologickú stabilitu krajiny.