Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 7 apríla, 2020
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Mgr. Branislav Baláž, branislav.balaz@borskysvatyjur.sk
2. Mgr. Jozef Baláž, jozef.balaz@borskysvatyjur.sk
3. Mgr. Peter Holúbek, peter.holubek@borskysvatyjur.sk
4. Marta Hromkovičová, marta.hromkovicova@borskysvatyjur.sk
5. Dušan Hudec, dusan.hudec@borskysvatyjur.sk
6. Mgr. Zuzana Obernauerová, zuzana.obernauerova@borskysvatyjur.sk
7. Mgr. Juraj Smolár, juraj.smolar@borskysvatyjur.sk
8. Mgr. Ľubica Uhrová, lubica.uhrova@borskysvatyjur.sk
9. Peter Vlk, peter.vlk@borskysvatyjur.sk

Účasť poslancov si môžete pozrieť na samostatnej stránke – TU.

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Iveta Balejčiková, hlavnakontrolorka@gmail.com

Plán  zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure na rok 2019, ktoré schválilo OZ Borský Svätý Jur dňa 09. 12. 2019
uznesením č. 128/2019:

20. 01. 2020
02. 03. 2020
06. 04. 2020
18. 05. 2020
29. 06. 2020
10. 08. 2020
21. 09. 2020
02. 11. 2020
14. 12. 2020

 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 2.3. 2020 – pripravujeme

Zápisnica z rokovania OZ konaného 20.1.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 09.12.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 28.10.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 17.09.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 05.08.2019

Zápisnica_24.6.2019 OZ konaného 24.06.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 27.05.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 15.04.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 04.03.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 21.01.2019 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 12.12.2018

Zápisnica z rokovania OZ konaného 04.12.2018