Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|streda, október 16, 2019
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Mgr. Branislav Baláž, branislav.balaz@borskysvatyjur.sk
2. Mgr. Jozef Baláž, jozef.balaz@borskysvatyjur.sk
3. Bc. Peter Holúbek, peter.holubek@borskysvatyjur.sk
4. Marta Hromkovičová, marta.hromkovicova@borskysvatyjur.sk
5. Dušan Hudec, dusan.hudec@borskysvatyjur.sk
6. Mgr. Zuzana Obernauerová, zuzana.obernauerova@borskysvatyjur.sk
7. Mgr. Juraj Smolár, juraj.smolar@borskysvatyjur.sk
8. Mgr. Ľubica Uhrová, lubica.uhrova@borskysvatyjur.sk
9. Peter Vlk, peter.vlk@borskysvatyjur.sk

Účasť poslancov si môžete pozrieť na samostatnej stránke – TU.

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Iveta Balejčiková, hlavnakontrolorka@gmail.com

Plán  zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure na rok 2019, ktoré schválilo OZ Borský Svätý Jur dňa 12. 12. 2018
uznesením č. 20/2018:

21. 01. 2019
04. 03. 2019
15. 04. 2019
27. 05. 2019
24. 06. 2019
05. 08. 2019
17. 09. 2019
28. 10. 2019
09. 12. 2019

 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 17.9.2019 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 5.8.2019 

Zápisnica_24.6.2019 OZ konaného 24.06.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 27.05.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 15.04.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 04.03.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 21.01.2019 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 12.12.2018

Zápisnica z rokovania OZ konaného 04.12.2018