Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 28 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Mgr. Branislav Baláž, branislav.balaz@borskysvatyjur.sk
2. Mgr. Jozef Baláž, jozef.balaz@borskysvatyjur.sk
3. Marta Hromkovičová, marta.hromkovicova@borskysvatyjur.sk
4. Dušan Hudec, dusan.hudec@borskysvatyjur.sk
5. Mgr. Zuzana Obernauerová, zuzana.obernauerova@borskysvatyjur.sk
6. Mgr. Juraj Smolár, juraj.smolar@borskysvatyjur.sk
7. Mgr. Ľubica Uhrová, lubica.uhrova@borskysvatyjur.sk
8. Peter Vlk, peter.vlk@borskysvatyjur.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9. Bc. Iveta Kollárová, iveta.kollarova@borskysvatyjur.sk 

Účasť poslancov si môžete pozrieť na samostatnej stránke – TU.

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Rastislav Droppa, kontrolorbsj@gmail.com

Plán  zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure na rok 2021, ktoré schválilo OZ Borský Svätý Jur dňa 13. 12. 2021
uznesením č. 411/2021:

24. 01. 2022
07. 03. 2022
19. 04. 2022
30. 05. 2022
28. 06. 2022
15. 08. 2022
26. 09. 2022
07. 11. 2022

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (PDF)

 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 26.9.2022

Uznesenia z rokovania OZ konaného 26.9.2022

Zápisnica z rokovania OZ konaného 15.8.2022

Uznesenia z rokovania OZ 15.8.2022

Zápisnica z rokovania OZ konaného 28.6.2022_bez pripomienok overovateľov 

Uznesenia z rokovania OZ konaného 28.6.2022

 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 30.05.2022

Uznesenia z rokovania OZ konaného 30.5.2022

Zápisnica z rokovania OZ konaného 19.04.2022

Uznesenia z rokovania OZ konaného 19.04.2022

Zápisnica z rokovania OZ konaného 07.03.2022

Uznesenia z rokovania OZ konaného 7.3.2022

Zápisnica z rokovania OZ konaného 24.01.2022

Uznesenia z rokovania OZ konaného 24.01.2022

Zápisnica z rokovania OZ konaného 13.12.2021

Uznesenia z rokovania OZ konaného 13.12.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného 02.12.2021

Uznesenia z rokovania  OZ konaného 2.12.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného 2.11.2021

Uznesenia z rokovania OZ konaného 02.11.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného 20.9.2021

Uznesenia z rokovania OZ konaného 20.9.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného 23.8.2021

Uznesenia z rokovania OZ konaného 23.8.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného 28.6.2021

Uznesenia z rokovania OZ konaného 28.6.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného 14.6.2021

Uznesenia z rokovania OZ konaného 14.6.2021

 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 31.5.2021 

Uznesenia z rokovania OZ konaného 31.5.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného  19.4.2021

Uznesenia z rokovania OZ konaného 19.4.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného 8.3.2021

Uznesenia z rokovania OZ konaného 8.3.2021

Zapisnica z rokovania OZ konaného 14.12.2020 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 26.11.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 19.10.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 21.9.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 10.8.2020 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 29.6.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 18.5.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 30.4.2020 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 2.3.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 20.1.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 9.12.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 28.10.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 17.9.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 5.8.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 24.6.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 27.5.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 15.04.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 04.03.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 21.01.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 12.12.2018

Zápisnica z rokovania OZ konaného 04.12.2018