Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 21 októbra, 2021
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Mgr. Branislav Baláž, branislav.balaz@borskysvatyjur.sk
2. Mgr. Jozef Baláž, jozef.balaz@borskysvatyjur.sk
3. Marta Hromkovičová, marta.hromkovicova@borskysvatyjur.sk
4. Dušan Hudec, dusan.hudec@borskysvatyjur.sk
5. Mgr. Zuzana Obernauerová, zuzana.obernauerova@borskysvatyjur.sk
6. Mgr. Juraj Smolár, juraj.smolar@borskysvatyjur.sk
7. Mgr. Ľubica Uhrová, lubica.uhrova@borskysvatyjur.sk
8. Peter Vlk, peter.vlk@borskysvatyjur.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9. Bc. Iveta Kollárová, iveta.kollarova@borskysvatyjur.sk 

Účasť poslancov si môžete pozrieť na samostatnej stránke – TU.

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Rastislav Droppa, kontrolorbsj@gmail.com

Plán  zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure na rok 2021, ktoré schválilo OZ Borský Svätý Jur dňa 14. 12. 2020
uznesením č. 281/2020:

25. 01. 2021
08. 03. 2021
19. 04. 2021
31. 05. 2021
28. 06. 2021
09. 08. 2021
20. 09. 2021
02. 11. 2021
13. 12. 2021

 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 20.9.2021 – pripravujeme

Uznesenia z rokovania OZ konaného 20.9.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného 23.8.2021_zverejnená bez pripomienok overovateľov

Uznesenia z rokovania OZ konaného 23.8.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného 28.6.2021

Uznesenia z rokovania OZ konaného 28.6.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného 14.6.2021

Uznesenia z rokovania OZ konaného 14.6.2021

 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 31.5.2021 

Uznesenia z rokovania OZ konaného 31.5.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného  19.4.2021

Uznesenia z rokovania OZ konaného 19.4.2021

Zápisnica z rokovania OZ konaného 8.3.2021

Zapisnica z rokovania OZ konaného 14.12.2020 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 26.11.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 19.10.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 21.9.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 10.8.2020 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 29.6.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 18.5.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 30.4.2020 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 2.3.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 20.1.2020

Zápisnica z rokovania OZ konaného 9.12.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 28.10.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 17.9.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 5.8.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 24.6.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 27.5.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 15.04.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 04.03.2019

Zápisnica z rokovania OZ konaného 21.01.2019 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 12.12.2018

Zápisnica z rokovania OZ konaného 04.12.2018