Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, február 17, 2019
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Mgr. Branislav Baláž
2. Mgr. Jozef Baláž
3. Bc. Peter Holúbek
4. Marta Hromkovičová
5. Dušan Hudec
6. Mgr. Zuzana Obernauerová
7. Mgr. Juraj Smolár
8. Mgr. Ľubica Uhrová
9. Peter Vlk

Účasť poslancov si môžete pozrieť na samostatnej stránke – TU.

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Iveta Balejčiková, hlavnakontrolorka@gmail.com

Plán  zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure na rok 2018, ktoré schválilo OZ Borský Svätý Jur dňa 12. 12. 2018
uznesením č. 20/2018:

21. 01. 2019
04. 03. 2019
15. 04. 2019
27. 05. 2018
24. 06. 2019
05. 08. 2019
16. 09. 2019
28. 10. 2019
09. 12. 2019

 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 21.01.2019 (pripravujeme) 

Zápisnica z rokovania OZ konaného 12.12.2018

Zápisnica z rokovania OZ konaného 04.12.2018