Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo 2014-2018

Obecné zastupiteľstvo 2014-2018

Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Mgr. Branislav Baláž
2. Mgr. Jozef Baláž
3. Peter Haleš
4. Bc. Peter Holúbek
5. Mgr. Mária Hromkovičová
6. Mgr. Šimon Kadlic
7. Bc. Iveta Kollárová
8. Mgr. Juraj Smolár
9. Mgr.Ľubica Uhrová

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Iveta Balejčiková, hlavnakontrolorka@gmail.com

TERMÍNY ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROKU 2018.

Plán  zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure na rok 2018, ktoré schválilo OZ Borský Svätý Jur dňa 13. 12. 2017
uznesením č. 63/2017.

22. 01. 2018
28. 02. 2018
16. 04. 2018
28. 05. 2018
27. 06. 2018
06. 08. 2018
17. 09. 2018
29. 10. 2018
12. 12. 2018

Divider title
Dátum zasadnutia OZ Mgr. Branislav Baláž Mgr. Jozef Baláž Peter Haleš Bc. Peter Holúbek Mgr. Mária Hromkovičová Mgr. Šimon Kadlic Bc. Iveta Kollárová Mgr. Juraj Smolár Mgr. Ľubica Uhrová
03.12.2014 x x x x x x x x x
22.12.2014 x x x x x x x x x
09.02.2015 x x x x x x x x
23.02.2015 x x x x x x x x
30.03.2015 x x x x x x x x x
11.05.2015 x x x x x x x x x
05.08.2015 x x x x x x x
14.09.2015 x x x x x x x x x
28.10.2015 x x x x x x x
07.12.2015 x x x x x x x x x
28.12.2015 x x x x x x x x x
18.01.2016 x x x x x x x x
29.02.2016 x x x x x x x x
11.04.2016 x x x x x x x x x
23.05.2016 x x x x x x x x x
29.06.2016 x x x x x x x x
10.08.2016 x x x x x x x
19.09.2016 x x x x x x x x x
31.10.2016 x x x x x x x x
14.12.2016 x x x x x x x
23.01.2017 x x x x x x x
08.03.2017 x x x x x x
19.04.2017 x x x x x x x x
01.06.2017 x x x x x x x x
28.06.2017 x x x x x x x x
09.08.2017 x x x x x x
18.09.2017 x x x x x x x x
30.10.2017 x x x x x x x x
13.12.2017 x x x x x x x
22.01.2018 x x x x x x x
28.02.2018 x x x x x x x x
03.04.2018 x x x x x x x x
16.04.2018 x x x x x x x x
28.05.2018 x x neospr. x x
11.06.2018 x x x x x x
27.06.2018 x x x x x x x
06.08.2018 x x x x x x x
17.09.2017 x x x x x x x x
29.10.2018 x x x x x x x x x
26.11.2018 x x x x x x x x x


X účasť poslanca na OZ
– ospravedlnená neúčasť poslanca na OZ

Divider title

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva (PDF)

Divider title

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva (PDF)

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE .doc a .pdf.

Zápisnice z  rokovania obecného zastupiteľstva (2007 – 2013)

Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva (2014 – 2018) (PDF)

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.03.2014
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 09.06.2014
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 21.07.2014
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 03.12.2014
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.12.2014
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 09.02.2015
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.02.2015
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.03.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.5.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 05.08.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2015 

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.10.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 07.12.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.12.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.01.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.02.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.04.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.05.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.06.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.08.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.9.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 31.10.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.01.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 08.03.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.04.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 01.06.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.06.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 09.08.2017

Zápisnica zo zasadnutie OZ konaného dňa 18.09.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného 22.01.2018

Zápisnica zo zasadnutie OZ konaného 28.02.2018

Zápisnica zo zasadnutie OZ konaného dňa 03.04.2018

Zápisnica zo zasadnutie OZ konaného dňa 16.04.2018

Zápisnica zo zasadnutie OZ konaného 28.05.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného 11.06.2018

Zápisnica zo zasadnutie OZ konaného dňa 27.06.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 06.08.2018

Zápisnica zo zasadnutie OZ konaného dňa 17.09.2018

Zápisnica zo zasadnutie OZ konaného dňa 29.10.2018

Zápisnica zo zasadnutie OZ konaného dňa 26.11.2018