Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 13 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Hlavný kontrolór obce » Správy hlavného kontrolóra

Správy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Rastislav Droppa, kontrolorbsj@gmail.com

 

Správa z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v r.2018,2019,2020

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2022

Návrh správy z kontroly_komplexná kontrola zmluvných dodávateľov na vývoz odpadu_časť odpadové vody

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu č.4/2022

Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu č.3/2022

Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu č.2/2022

Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu č.1/2022

Správa o výsledkoch kontrol za rok 2021

Návrh správy z kontroly hlavného kontrolóra – štatút obce

Správa z kontroly dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce pri ťažbe a predaji dreva za obdobie 2020 – 2021

Návrh správy z kontroly_č.3_2021_komplexná kontrola zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu

Správa o kontrole nakladania s majetkom obce – kúpa asfaltovej zmesi_ rok 2021

Správa o preverení zverejnených podkladov k pripomienkovanému konaniu rozpočtu obce na roky 2021-2023

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020


Správy z kontroly vyhodnocovania plnenia uznesení v roku 2017_Mgr. Balejčíková

Správa o výsledku kontrol a kontrolných činností za rok 2017-Mgr. Balejčíková

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019,2020_Mgr. Balejčíková