Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 23 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Projekty » Zrealizované projekty

Zrealizované projekty

Por. č. Rok Názov projektu Poskytovateľ Výška financií (EUR)
1 2007 Dotácia na obstaranie nájomných domov – 12-bytový nájomný dom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 124410.81
2 2009 Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ s MŠ OP ROP 500897.79
3 2009 Zateplenie a výmena kotlov a osvetlenia v KD Ministerstvo hospodárstva SR 170000
4 2009 Vybudovanie bezdrôtového rozsahu v osade Tomky Ministerstvo financií SR 9089.82
5 2009 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome Ministerstvo pôdohospodárstva 11905
6 2009 Interkultúrne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov Cezhraničná spolupráca SR a Rakúska 8018
7 2010 Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Borský Svätý Jur Slovenská inovačná a energetická agentúra 239928.96
8 2010 Revitalizácia vefejných priestranstiev v obci Borský Svätý Jur Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 658181.66
9 2011 Dotácia na rozvoj bývania – 22-bytový nájomný dom Úver ŠFRB 262360
10 2012 Kroje pre DFS Juránek Nadácia SPP 1000
11 2012 05 podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave EkoFond n.f. 7000
12 2013 Strom roka 2013 Borovica Borský Svätý Jur Nadácia EKOPOLIS 200,-
13 2013 Projekt „Krok za krokom – teraz šatne“ výmena okien a dverí na budove slúžiacej na rozvoj športu Nadácia Points 2575.4
14 2014 Výmena okien na zdravotnom stredisku Ministerstvo financií SR 3000
15 2014 Bezpečne na cestách – merač rýchlostí Nadácia Allianz 1000
16 2014 Dotácia na rok 2014 na monografiu obce Cesta Dejinami Ministerstvo kultúry SR 3000
17 2015 Telocvičňa – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Environmentálny fond 78514.58
18 2016 Zariadenie kamerového systému v obci Borský Svätý Jur v roku 2015 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava 10000
19 2017 Skvalitnenie poskytovaných služieb v knižnici v Borskom Svätom Jure Fond na podporu kultúry 1500
20 2019 Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej zbrojnice v Borskom Svätom Jure Ministerstvo vnútra SR 103899.60
21 2020 Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily Ministerstvo hospodárstva SR 4739.07
22 2020 Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v Základnej škole v Borskom Svätom Jure Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 144287.01
23 2020 Wifi pre Teba v obci Borský Svätý Jur Ministerstvo dopravy a výstavby SR 13775
24 2022 Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska Slovenská agentúra životného prostredia 15204
25 2022 Podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov Pôdohospodárska platobná agentúra 3066.03