Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|streda, 24 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (26.09.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (26.09.) 

                                                         Pozvánka

         

          Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 12, ods. 2 zvolávam zasadnutie obecného       

                     zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26.09.2022,     

                     t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Návrh správy z kontroly hlavného kontrolóra obce – komplexná kontrola zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu – časť odpadové vody
  5. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce
  6. Schválenie odpredaja časti pozemku – Jozef Machata
  7. Pošta :   Žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku – Rudolf Vlk                                                                                                                                           Žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku – Ľubomír Macejka                                                                                                                                 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ján Radocha
  1. Pridelenie nájomných obecných bytov
  2. Rôzne
  3. Záver

 

                                                                            Mgr. Juraj Smolár                                                                                                                                                                                       zástupca starostu obce