Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 25 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.04.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.04.2018 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
16. 04. 2018 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2017
5. Zmena rozpočtu č. 1/2018
6. Zberný dvor Borský Svätý Jur – schválenie
7. Pošta – Rudolf Vlk – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
8. Diskusia
9. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce