Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 24 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (06.05.)

Hlásenie obecného rozhlasu (06.05.) 

(1) Súkromný pestovateľ z Galanty príde zajtra 07.05.2024 do našej obce predávať : konzumné zemiaky v 15 kg balení-cena za 1kg/0,80 €, sadbové zemiaky žlté aj červené, jablká v 5 kg balení, mak, orechy, med, chren, čalamádu a iné. Taktiež bude predávať priesady paradajok, papriky, iné zeleninové priesady, kvetinové priesady za akciové ceny. Predávať sa bude od 07:00 hod. oproti pošte. 


(2) Zápis do materskej školy –  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur oznamuje, že prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie (materská škola) bude prebiehať od 6.5.2024 do 24.5.2024. 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú :

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • deti s právom na prijatie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.augusta príslušného kalendárneho roka,
  • deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31.augusta príslušného kalendárneho roka.

 

Dieťa sa MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o jeho  zdravotnom stave. Jeho súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. K žiadosti treba priložiť vyplnený dotazník.

Tlačivo Zápis do materskej školy si môžete vyzdvihnúť: osobne v materskej škole v čase prevádzky alebo stiahnuť na webstránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie. O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30.06.2024. 


(3) Domov MUDr. Dallosa, n. o. Moravský Svätý Ján 5 , prijme do pracovného pomeru opatrovateľku do nepretržitej prevádzky. Bližšie informácie poskytneme v zariadení na adrese Moravský Svätý Ján 5, 908 71 od 8:00 do 15.00 hod. 


(4) DFS Juránek vás pozýva na jubilejné, tradičné 10. krojované slávnosti, ktoré sa budú konať v sobotu 11.5.2024.  Príďte zažiť deň plný folklóru s bohatým programom, doplneným sprievodnými akciami. Začiatok o 12 hodine krojovaným sprievodom obcou, ktorý sa začne pri KD, povedie okolo DSS a následne na námestie a po hlavnej ceste naspäť ku KD. O 12:45 bude oficiálne zahájenie slávností spolu s významnými hosťami. To všetko na novom pódiu za prítomnosti hostí, ktorí pódium uvedú do života. Môžete sa tešiť na bohatý folklórny program súborov zo Slovenska, Čiech a špeciálneho hosťa zo Švajčiarska, ktorého privíta Švajčiarsky veľvyslanec. Pripravené sú aj sprievodné akcie ako konský taxík, folklór módna prehliadka, či kreatívne dielne- fúkanie skla a folklór foto búdka. Nebudú chýbať ani stánky Cechu starodávnych remesiel a samozrejme chutné občerstvenie. Po oficiálnom programe, cca o 19:00 súťaž v jedení jurských nôh a voľné posedenie pri cimbálkach. Príďte sa zabaviť na 10. krojové slávnosti. Tešíme sa na Vás. 


(5) Obecný úrad Borský Svätý Jur pozýva mamičky a babičky na oslavu Dňa matiek dňa 12.mája 2024 o 15:00 hod. do kinosály kultúrneho domu. Program si pripravili deti ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur.