Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.07.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.07.2023 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa

27. júla 2023 t.j. štvrtok o 18:00 hod. v kultúrnom dome

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Zrušenie uznesenia č. 65/2023 zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur zo dňa 17. 04. 2023
3. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Prístavba materskej školy
4. Výmena verejného osvetlenia v obci Borský Svätý Jur, Tomky, Húšky
5. Výstavba pódia na pozemku parcela reg. „C“ č. 404/1v k. ú. Borský Svätý Jur
6. Záver

 

Mgr. Juraj Smolár
starosta obce