Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 18 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (25.07.)

Hlásenie obecného rozhlasu (25.07.) 

(1) Obec Borský Svätý Jur hľadá vhodných kandidátov na pozíciu účtovníčka/účtovník obce. Miesto práce: Obecný úrad Borský Svätý Jur. Druh pracovného pomeru: plný úväzok. Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2023. Žiadosti vrátane životopisu zasielajte poštou na Obec Borský Svätý Jur č.690, e-mailom na info@borskysvatyjur.sk alebo osobne do podateľne obecného úradu.

Bližšie informácie nájdete v uvedenom dokumente : TU čítať – Inzerát účtovníčka obce 2023


(2) Obec Borský Svätý Jur hľadá opatrovateľku do domácnosti. Náplň práce: pomoc klientom pri sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (osobná hygiena, stravovanie, nákupy, bežné upratovanie a pod.) , sprevádzanie klientov na lekárske vyšetrenia a na vybavovanie úradných záležitostí – prihliadanie na individuálne potreby klienta. Termín nástupu: ihneď. Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer. Bližšie informácie osobne príp. telefonicky na obecnom úrade v úradných hodinách.  


(3) Oznamujeme občanom, že dňa 27. júla 2023 t. j. štvrtok sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 18:00 hod. v kultúrnom dome zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Zrušenie uznesenia č. 65/2023 zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur zo dňa 17. 04. 2023
3. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Prístavba materskej školy
4. Výmena verejného osvetlenia v obci Borský Svätý Jur, Tomky, Húšky
5. Výstavba pódia na pozemku parcela reg. „C“ č. 404/1v k. ú. Borský Svätý Jur
6. Záver


(4) Základná organizácia Jednoty dôchodcov pozýva všetky Aničky, Haničky ako aj ostatných spoluobčanov na stretnutie pod názvom “ Posedenie pre Aničky“, ktoré sa uskutoční v sobotu 29. júla 2023 od 16:30 hod. v kultúrnom dome. Pripravili sme pre vás netradičné občerstvenie. Tešíme sa na vás.