Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 18 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (22.09.)

Hlásenie obecného rozhlasu (22.09.) 

(1) Oznamujeme občanom, že v pondelok 25. septembra 2023 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zmena rozpočtu č. 1/2023
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2022
6. Hospodárenie v obecných lesoch
7. Pridelenie obecného nájomného bytu
8. Pošta – PaeDr. Dušan Mikulec, MPH – Žiadosť o vyriešenie právneho vzťahu k pozemkom obce smerom k realizácii projektu „Rekonštrukcia objektu bývalej rímskokatolíckej školy – Borský Svätý Jur“ na Zariadenie podporovaného bývania, služobné byty k ZPB a sociálne byty pre odchovancov centier pre rodinu či inak ohrozené skupiny obyvateľov  a chránené dielne
– Ladislav Ondriska – Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
– Ľubomír Macejka – Žiadosť o prenájom pozemku
– Rudolf Vlk – Žiadosť o predĺženie prenájmu obecného pozemku
– Ján Ružička – Žiadosť o prenájom pozemku
– Helena Kubinová – Žiadosť o kúpu obecného majetku
– Mário Halámek – Žiadosť o prenájom obecného pozemku č. 1027/1
– p. Macháčková – Žiadosť o predaj pozemku reg. „C“ č. 4462/48
– BOS-POR AGRO s.r.o. – Žiadosť o odkúpenie časti susediaceho pozemku
9. Rôzne
10. Záver


(2) Občianske združenie Zelené Zdravé Záhorie a nezisková organizácia Nová ZEM so sídlom v obci Borský Svätý Jur organizuje pred predajnou Jednota v našej obci v sobotu 23.9.2023 od 8:00 hod. do 9:30 hod.   Petíciu za legalizáciu domáceho chovu hospodárskych zvierat. Súčasná právna úprava zákona o veterinárnej starostlivosti vyžaduje od každého chovateľa hospodárskeho dobytku a domácich zvierat registrovať si chov a znášať s tým spojené povinnosti, pričom pri ich nesplnení hrozia chovateľom sankcie. Chov domácich zvierat a ich následná spotreba pre súkromnú domácu spotrebu je na území Slovenskej republiky tradíciou, ktorá ani v minulosti, teda pred zavedením registrácie chovu, nespôsobovala žiadne významné škody. Štát by mal preto podporiť domácich chovateľov a uprednostniť ich pred zahraničnými družstvami a továrňami na spracovanie mäsa a živočíšnych výrobkov, ktoré na pravidelnej báze zaplavujú slovenský trh nekvalitnými a zdraviu škodlivými výrobkami.  Zároveň môžte tiež podporiť podpisom Petíciu proti plánovanému rušeniu nemocníc.  Aktuálna právna úprava tohto zákona a tejto vyhlášky predpokladajú určovanie takých podmienok pre zaradenie nemocníc do siete, ktoré mnohé súčasné nemocnice nedokážu splniť. Tým príde nepochybne k vyradeniu týchto nemocníc zo siete a k ohrozeniu práva občanov na dostupnú zdravotnú starostlivosť, ktorú im garantuje Ústava SR.  Zároveň žiadame zabezpečiť a stabilizovať dostupnú sieť všeobecných a špecializovaných ambulantných zdravotníckych zariadení, pretože v súčasnosti plánovaný postup môže znamenať definitívny kolaps zdravotníckeho systému a ohrozenie zdravotnej bezpečnosti občana. Zber podpisov pod obe petície je organizovaný celoštátne, v rámci celého Slovenska. Ďakujeme za vašu podporu. 


(3) Futbalový klub Borský Svätý Jur pozýva všetkých priaznivcov futbalu na futbalové zápasy našich mužstiev, ktoré sa uskutočnia nasledovne: v sobotu dňa 23. 09. 2023 o 12:00 h, kedy odohrá naša prípravka U11 majstrovský futbalový zápas na domácom futbalovom ihrisku s mužstvom TJ Baník Brodské, vo štvrtok dňa 28. 09. 2023 o 17:00 h ,kedy odohrajú naši mladší žiaci U13 majstrovský futbalový zápas na domácom futbalovom ihrisku s mužstvom ŠK Petrová Ves. V nedeľu dňa 24. 09. 2023 o 15:00 h, kedy odohrá naše A-mužstvo majstrovský futbalový zápas na futbalovom ihrisku FK Čáčov 1933. O futbalový zážitok bude postarané.