Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 18 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (27.11.)

Hlásenie obecného rozhlasu (27.11.) 

(1) Oznamujeme občanom, že na úradnej tabuli obce sú zverejnené nasledovné dokumenty: návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024, návrh Rozpočtu obce Borský Svätý Jur na roky 2024 – 2026, návrh  Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.2/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.4/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti, návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.5/2023 o miestnych daniach. Pripomienky k predmetným dokumentom je možné zasielať do 4.12.2023. 


(2) Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ? Potešme i tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich. Naplňme spoločne krabice plné lásky. Krabice by mali obsahovať:

  • niečo sladké
  • niečo slané
  • niečo teplé
  • niečo mäkké
  • niečo voňavé
  • niečo na zábavu
  • niečo zo srdca

Zabaľte prosím vrchnú a spodnú časť krabice oddelene a pripravenú krabicu môžete odovzdať do 4.12. 2023 na obecnom úrade.   


(3) DFS Juránek Vás pozýva na Vianočné tvorivé dielne v sobotu 2.12.2023 od 14.00 hod. do kultúrneho domu. Príďte si vyrobiť vianočné ozdoby, dekorácie, sviečky a iné vianočné dekorácie. Ak si chcete vytvoriť svoj vlastný adventný veniec, radi vám poradíme ako na to a pomôžeme ich vytvoriť. Na vence si prosím prineste materiál, ktorý chcete použiť, ostatné bude k dispozícii.  Tešíme sa na Vás. 


(4) V mene pána farára Vás pozývame v sobotu 2.12.2023 na Mikulášsku zabíjačku, ktorá sa uskutoční na farskom dvore. Príďte ochutnať zabíjačkové špeciality a zakúpiť si mäsové výrobky  môžete od 15:00 hod.