Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 24 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (04.04.)

Hlásenie obecného rozhlasu (04.04.) 

(1) S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré  vytvára  priaznivé podmienky pre vznik požiaru a jeho rozšírenie. S jarným obdobím je spojené „jarné upratovanie“, kedy väčšina z nás dôkladne poupratuje všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a prebytočný, väčšinou horľavý materiál. Snažíme sa, aby okolie našich domov, dvorov i záhrad bolo dokonale vyčistené. Odpad potom likvidujeme čo najjednoduchším spôsobom, čiže spálením. Pri tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur, alebo do 100 eur v blokovom konaní. Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na susedné objekty napr. hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty a iné, pri ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale  je ohrozené zdravie a životy občanov. Zákon nezakazuje fyzickým osobám – občanom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve,  pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne. Preto je v tomto období veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť preventívnym opatreniam hlavne v lesných porastoch ihličnatých v záhorskej oblasti, ktorými je náš okres charakteristický, aby nevznikali zbytočné škody na lesných porastoch, a taktiež i na životnom prostredí, lebo lesná oblasť 01A Borská nížina patrí podľa stupňa ohrozenia požiarom do kategórie A – lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom. Lesy sú naším bohatstvom, nie len materiálnym, ale upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik, urbárskymi spoločnosťami , ako aj s Vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. 


(2) Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční až v piatok 5.4.2024.  


(3) Očná optika Doktor Optik si pre Vás pripravila Týždeň merania zraku ZADARMO. Stačí, ak sa objednáte na vyšetrenie v termíne od 8. do 13. apríla a máte toto vyšetrenie úplne zadarmo. K tomu ponúkajú zľavu 40% na multifokálne okuliarové a sklá a ďalšie skvelé akcie. Stačí sa zastaviť vo Veľkých Levároch, na Štefánikovej 514. Viac na www.droptic.sk. Doktor Optik – Vaša rodinná optika 


(4) Poľnohospodárske družstvo Belá – Dulice, hospodársky dvor Borský Svätý Jur, oznamuje občanom včelárom , že v dňoch 4.4. až 7.4.2024 v nočných hodinách , v závislosti od počasia, bude vykonávať postrek repky ozimnej, na parcelách v katastrálnom území Borský Svätý Jur.