Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 24 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.09.2016

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.09.2016 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
19.09.2016 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa o kontrole na úseku odpadového hospodárstva
5. Členovia Rady školy – delegovanie zástupcov zriaďovateľa
6. Zmluva o spolupráci č. 1/2016 o združení finančných prostriedkov
7. Diskusia
8. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce