Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 20 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.10.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.10.2017 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
30. októbra 2017 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola prijatých uznesení rokov 2015 – 2016, kontrola ich realizácie a efektívnosti
5. Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur – Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine
6. Schválenie zápisov do kroniky za rok 2016
7. Pošta – Radovan Vlčák a Jozef Vlčák-Žiadosť o prenájom nebytových priestorov kultúrneho domu
              – SPZ Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur – Žiadosť o dlhodobý prenájom časti parc.č. 1667/20 o výmere 63m2
8. Diskusia
9. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce