Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 24 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.09.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.09.2018 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
17. 09. 2018 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok 2017
5. Pošta – DFS Juránek – Žiadosť o pridelenie priestorov „klubovne“
              – SPZ Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur – Žiadosť o znovuprehodnotenie nájomného
6. Diskusia
7. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce